Generel information om skolen

 
Lundergårdskolen er skolen i Hjørrings vestlige bydel. Skolen ligger i udkanten af byen, og vi har derfor god udendørs plads, store boldbaner og legefaciliteter men også marker og naturområder ligger lige udenfor døren, og benyttes flittigt i undervisningen og af fritidsordningen.
 
Skolens lokaler er alle store og lyse. Den seneste udbygning afsluttedes i august 2005.
 
Skolen er delt op i tre afdelinger. Indskolingen og Det Frivillige Undervisningstilbud hører til i Hus B, Mellemtrinnet i Hus A og 6.-9. årgang i Hus C og E. Denne opdeling giver trygge rammer for de yngste elever samtidig med, at dagligdagen for de ældste elever kan tilrettelægges, så den bliver bedst mulig for dem.
 
Det Frivillige Undervisningstilbud er for alle elever fra børnehaveklassen til 3. klasse. Det Frivillige Undervisningstilbud er delt op i to underafdelinger, for at give mere ro og bedre kontakt voksne og børn imellem. Lille Lundergård skal i denne forbindelse især fremhæves. Lille Lundergård er et nedlagt husmandssted syd for skolen.

Skolens bygninger og faciliteter

Klassetrin og spor på skolen

Antal klassetrin på skolen: 0 - 9 (10. klasse fortsætter på Hjørring Ny 10.) samt specialklasserække for elever med sprog-tale-læse vanskeligheder.
 
Klasserne er fordelt på nedenstående lokaler:
 
Klassetrin 0.A 0.B 0.C 1.A 1.B 1.C 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C  
Lokale B04 B07 B06 B09 B08 B05 B10 B11 B12 A10 A05 A06  

 

 
Klassetrin 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B 5.C 6.A 6.B 6.C 6.D
Lokale A03 A08 A04 A01 A02 A09 D03 C09 D04 C08

 

Klassetrin 7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 8.C 9.A 9.B 9.C
Lokale C06 E01 C05 C03 C02 C04 E02 E03 E04

 

Skolens obligatoriske fag:

      Billedkunst
      Biologi
      Dansk
      Engelsk
      Fysik
      Gymnastik
      Historie
      Hjemkundskab
      Kristendom
      Matematik
      Musik
      Samfundsfag
      Specialundervisning
      Sløjd
      To-sprogs undervisning
      Tysk

 
 Skolen tilbyder følgende valgfag og anden frivillig undervisning:
      Kor (1. - 3. klasse)
      Drama (4. - 5. klasse)
      Musik (6.-9. klasse)
      Billedkunst (8.-9. klasse)

     Valgfagsaktiviteter med forskelligt indhold udbydes løbende for 8.-9. klasse

Skolen anvender de vejledende læseplaner for fagene.
     Se evt. Undervisningsministeriets hjemmeside.

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

Skolen har følgende lektioner:
1.   lektion kl. 08.00 - 08.45
2.   lektion kl. 08.45 - 09.30
      Pause kl. 09.30 - 10.00 Fase 1(SFY)+Fase 2(SFM)+Fase 3(SFÆ)
3.   lektion kl. 10.00 - 10.45
4.   lektion kl. 10.45 - 11.30
      Pause kl. 11.30 - 12.00
Fase 1(SFY)+Fase 2(SFM)+Fase 3(SFÆ)
5.   lektion kl. 12.00 - 12.45
6.   lektion kl. 12.45 - 13.30
      Pause kl. 13.30 - 13.40
Fase 1(SFY)+Fase 2(SFM)+Fase 3(SFÆ)
7.   lektion kl. 13.40 - 14.25
      Pause kl. 13.30 - 13.40
Fase 1(SFY)+Fase 2(SFM)+Fase 3(SFÆ)
8.   lektion kl. 14.35 - 15.20
Skolen har følgende skemaperioder:
1. periode: 11. august - 23. januar
2. periode: 26. januar - 26. juni

Ferieoversigten kan findes under menupunktet Skolens dagligdag, hvor også kalenderen over skoleårets forskellige aktiviteter findes.

ventuelle særlige undervisningstilbud:
Skolen tilbyder i samarbejde med Dansk Røde Kors lektiecafe for elever på 1.-6. årgang. Deltagelse i lektiecaféen sker efter indstilling fra elevens lærere og med bindende tilmelding fra forældrene. I lektiecaféen kan eleven få hjælp til lektier således, at de er bedre i stand til at følge med i den daglige undervisning.
 
Specialundervisning:
Hvis en elev har særlige behov, fagligt eller socialt, er der mulighed for at få specialundervisning. Eleven indstilles til specialundervisning af lærer/forældre/skolepsykolog, hvorefter den endelige vurdering og henvisning foretages af en gruppe bestående af skoleinspektør, skolepsykolog og specialundervisningskoordinator.
 
Skolens regler og normer for elevernes opførsel:
Oplysninger om skolens ordensregler og herunder regler for brug af skolens computere kan findes her:  Ordensregler(er på vej).