Sundhedsplejen

 

 

 

 

 Inger Winther træffes på tirsdage og torsdage,  på telefon 41223608, skoleintra og mail [email protected]

Generel information vedrørende sundhedsplejen

Sundhedsplejen har revideret og justeret tilbuddet til skolerne i forhold til de nye vejledende retningslinjer fra sundhedsstyrelsen.
Det betyder at tilbuddet til skolerne vil indeholde nye samt reviderede tilbud, der kan dog forekomme mindre variation i de enkelte tilbud fra skole til skole.

Sundhedsplejens tilbud tager afsæt indenfor følgende 3 områder
• Samtaler og undersøgelser
• Sundhedspædagogiske aktiviteter
• Åben konsultation

Indskoling 0 klassetrin
Samtale med den enkelte elev samt forældre om elevens sundhed og trivsel
Tilbud om undersøgelse af motorik, syn og hørelse samt højde og vægtmåling

Udskoling 8 klassetrin
Samtale med den enkelte elev, omdrejningspunkt er elevens egen sundhed og trivsel
Tilbud om undersøgelse af syn, hørelse samt højde og vægt måling
Eleverne anmodes om at have udfyldt skemaet på forhånd.
Elever og forældre skal give skriftlig tilladelse, hvis der ikke ønskes en efterfølgende drøftelse med klasselærer om eventuelle relevante problemstillinger.


1. klassetrin
Tilbud om undersøgelse af syn, højde og vægt måling
Hele klassen tilbydes deltagelse i Hygiejne Café.
Fokus på bl.a. håndhygiejne og smittespredning

2. klassetrin
Hele klassen tilbydes deltagelse i temaet ”Dreng/Pige, krop og selvværd”

3. klassetrin
Mad & krop, Undervisningstilbud til hele klassen

4.klassetrin
Tilbud til pigerne, gruppevis, om samtale om menstruation og hygiejne
5.klassetrin
Hele klassen tilbydes undervisning i pubertet men fokus på kroppens udvikling

6. klassetrin
Tilbud om undersøgelse af syn samt højde og vægtmåling
Tilbud om gruppevis samtale om ”Det gode liv – hvad kendetegner det gode liv for dig” med fokus på egen mestring af sunde vaner

7.klassetrin
Tilbud om opfølgning på pubertetsundervisningen samt inddragelse af tobak, rusmidler samt alkohol

9.klassetrin
Hele klassen tilbydes undervisning i ”Sund og sikker sex”

Åben konsultation
Den enkelte sundhedsplejerske har faste træffe tidspunkt/dage, hvor elever, forældre og lærer altid er velkommen til at kontaktet sundhedsplejersken.

Kontakten kan ligeledes foregå på mail eller på telefon.

 

Sundhedsplejen har udarbejdet de forskellige sundhedspædagogiske tilbud på de enkelte klassetrin i samarbejde med andre relevante faggrupper, som eleverne, udover sundhedsplejersken vil møde, det kan fx være borgersundhed, SSP og tandplejen.

Sundhedsplejersken vil altid som det første underrette forældrene, hvis der findes grundlag for en bekymring hos den enkelte elev.

Ønsker du som elev, forælder eller lærer at vide mere om sundhedsplejens tilbud eller lidt om, hvem vi er og, hvad vi ellers tilbyder og interessere os for, gå da ind på vores hjemmeside på   www.sundhedsplejen.hjoerring.dk

Med venlig hilsen sundhedsplejen, Hjørring kommune.