Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 

  • Samlet elevtal pr. 17-01-2018:  1538 elever

Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal